Julkaisut

Raportti näkövammaisten asiakkaiden atk-apuvälinepalvelun kehittämisestä ja toteutuksesta, PSHP kehityshanke v. 2008

  • Kehityshanke toteutettiin TAYS näkökeskuksessa vuonna 2008 ja raportti julkaistiin PSHP Julkaisusarjassa 5/2010
  • Työryhmään kuuluivat sosiaalityöntekijä Anitta Korkea-aho, kuntoutusohjaaja Pirjo-Riitta Urvanta, kuntoutusohjaaja Merja Lehmuskoski ja Kirsti Tero
  • Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallitus myönsi hankkeelle 1. palkinnon PSHP:n sarjassa lyhyet kehityshankkeet, ks. PSHP henkilöstölehti Kuriiri

Opas atk-apuvälineen valintaan

  • Opas on koottu PSHP:n edellä mainitun kehitysprojektin oheistuotteena v. 2008.

Hankkeen raportti ja opas verkkoliitteineen on luettavissa myös PSHP:n julkaisusarjasivulla