Tarvearviointi

Apuvälinetarpeen arviointi tapahtuu asiakkaan henkilökohtaisessa tapaamisessa, jossa selvitellään tietokoneen käyttötapoja ja arvioidaan eri apuvälineiden yksilöllistä soveltuvuutta.

Keskeiset apuvälineet  ovat

  • ruudunlukuohjelmat Jaws, Supernova Screen Reader, NVDA
  • suurennusohjelmat Supernova Screen Magnifier, Zoomtext Magnifier/Reader,  Magic Magnifier/Reader
  • puhesyntetisaattorit
  • pistenäytöt
  • muut suurennusvälineet

Asiakas saa neuvoja ja ohjausta tietokoneen käyttöönottoon liittyvissä kysymyksissä.  Tarvearvioinnin tavoitteena löytää asiakkaalle soveltuva kokonaisratkaisu. Tarvearvioinnista laaditaan kirjallinen yhteenveto apuvälinepalvelusta vastaavalle organisaatiolle.

Asennuspalvelu

Asennuspalvelu sisältää apuvälineohjelman tai –laitteen edellyttämän asennuksen, käyttöliittymän mukauttamisen ja yksilöllisen sovittamisen. Asiakas saa alkuohjauksen apuvälineen käytössä.  Lisäksi asiakkaan kanssa arvioidaan koulutustarve,  josta laaditaan kirjallinen koulutussuunnitelma.

Käyttökoulutus

Koulutusaiheet suunnitellaan apuvälineen, tietokonelaitteiston ja -ohjelmiston käyttötarpeen perusteella asiakkaan tarpeita ja odotuksia kuunnellen.  Tietokoneen, sovellusohjelmien ja apuvälineen käyttökoulutuksen laajuus on yksilöllistä ja se perustuu yksilölliseen suunnitelmaan.